Fonduri europene pentru investiții în modernizarea afacerilor din domeniul agricol

Venind în sprijinul antreprenorilor din domeniul agricol, prin Submăsura 4.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) antreprenorii pot primi fonduri care să îi ajute în procesarea și promovarea produselor agricole.

Ce fonduri vor fi alocate?

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

Pentru microintreprinderi și întreprinderi mici:

 • - 800.000 Euro/proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei;
 • - 600.000 Euro/proiect pentru celelalte investiții;

Pentru întreprinderi mijlocii:

 • - 1.200.000 euro/proiect pentru investiile noi permise în cadrul fișei;
 • - 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții

Pentru alte întreprinderi și forme asociative:

 • - 1.500.000 euro pentru investiițiile noi permise în cadrul fișei;
 • - 1.200.000 euro pentru celelalte investiții

 

Cine poate accesa fondurile?

Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.2 sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele, grupurile și organizațiile de producători care realizează investiții corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

 

Pentru ce pot fi folosite fondurile?

 • - Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. magazin online, etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • - Extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. magazin online, etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • - Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară);
 • - Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • - Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.

 

Pentru ultimele modificări și știri, verifică aici site-ul oficial.

Pentru mai multe detalii despre Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole descarcă documentul de mai jos.

Vrei să accesezi fondurile, dar nu știi sigur cum poți face acest lucru și cum te poate ajuta acest program să îți modernizezi afacerea?
Discută gratuit cu unul dintre specialiștii noștri.