🔏

Politica de confidențialitate

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi și vrem să vă simțiți confortabil vizitând website-ul nostru. Protejarea confidențialității dumneavoastră în prelucrarea datelor personale este o preocupare importantă căreia îi acordăm o atenție specială în timpul proceselor noastre de business.

Termeni și condiții ale utilizării site-ului, politica de confidențialitate șI protecția datelor cu caracter personal

1. Cine suntem?

Site-ul www.dotwhite.com este site-ul oficial al societății DOT WHITE SRL și este împreună cu întreg conținutul său și materialele incluse în aceasta, proprietatea sus-zisei entități.

Societatea DOT WHITE SRL are sediul în mun. Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 5, jud. Cluj, CUI RO33705350, având număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J12/3004/2014.

2. Termeni generali

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare ale acestui site, denumit în continuare Site-ul, de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând sau navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare. Vă solicităm să citiți cu atenție următoarele Termeni și Condiții.

Site-ul este un portal web de prezentare a serviciilor societății și are caracter informativ pentru utilizatorii săi. Dot White SRL deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor conținute în site, precum și asupra mărcilor, logo-urilor sau sloganelor cuprinse în acesta. Aceste drepturi sunt protejate potrivit legislației române și europene privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Orice reproducere, copiere, distribuire, publicare sau utilizare neautorizată de către societate, indiferent de forma în care aceasta se manifestă și indiferent de persoana care o săvârșește fără a avea acordul prealabil al societății este strict interzisă și se pedepsește conform legii.

Pentru a înțelege modul în care sunt tratate datele dvs. personale, vă rugăm să citiți cu atenție Politica societății cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. Prezenta Politică reprezintă modul în care compania noastră înțelege și respectă principiile de protecție a datelor personale, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate în cadrul proceselor noastre de afaceri.

3. Politica de confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor cu caracter personal este o preocupare majoră a societății, de aceea toate datele colectate în timpul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legislative în vigoare.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților societatii și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

GDPR reprezintă Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016) si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) GDPR a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/4 mai 2016, a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și va fi aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul intregii Uniuni Europene. GDPR conține un set de reguli menite să ofere cetățenilor mai mult control asupra datelor care sunt de natură să îi identifice.

Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, de aceea societatea nu își asumă și nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web, nu răspunde pentru strategiile de protejare a informaţiilor sau pentru conţinutul altor pagini web.

Societatea se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale.

Conform dispozițiilor legale în vigoare societatea are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați.

4. Ce date personale prelucrează societatea de la utilizatorii site-ului?

Societatea prin intermediul site-ului poate colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, numar telefon, adresa IP, precum și alte date oferite de către utilizatori.

Societatea poate colecta de la vizitatorii siteului alte date precum tipurile și versiunile de browser utilizate, sistemul de operare utilizat, website-ul de unde un sistem de accesare ajunge la website-ul nostru, sub-website-urile, data și timpul accesării website-ului, adresa de protocol internet (adresa IP), furnizorul serviciilor de internet ale sistemului de accesare și orice altă dată și informație similară. Această informație este necesară pentru a livra conținutul website-ului corect, a optimiza conținutul website-ului, precum și ad-urile pentru acesta, a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor de tehnologie a informațiilor și a tehnologiei website-ului și a furniza autoritățile legii cu informațiile necesare pentru acuzarea criminală în caz de cyber-atac. De aceea, societatea analizează date și informații colectate anonim în mod statistic, cu scopul de a crește gradul de protecție a datelor și securitatea datelor pentru compania noastră, și de a asigura un nivel optim de protecția datelor personale pe care le procesăm.

Societatea colectează informații de la utilizatorii săi în următoarele modalități: direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc siteul, precum și prin intermediul cookie-urilor.

Informațiile furnizate direct de către utilizator pot fi numele și prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon, precum și alte date cu caracter personal oferite prin mesajele trimise.

Informațiile din raportul de trafic al serverului sunt adresa de IP, ora vizitei pe site, locul de unde ați vizitat siteul nostru.

Informațiile prin intermediul cookie-urilor pot fi informații pe care le-ați exprimat în vizitele anterioare, date privind traficul de net.

5. Newslettere

Utilizatorii au posibilitatea să se înscriere la newsletter-ele noastre. Masca de input utilizată pentru acest scop determină care date personale sunt transmise și când este comandat newsletter-ul de la operator. Societatea își informează clienții și partenerii de afaceri în mod regulat prin mijlocul unui newsletter despre ofertele companiei. Newsletter-ul companiei poate fi primit de către persoana vizată doar dacă persoana solicită în mod expres primirea newsletterului. Pe parcursul înregistrării la newsletter, stocăm adresa de IP a sistemului computer-ului atribuit de către furnizorul de servicii de internet (ISP) și folosit de către persoana vizată în momentul înregistrării, la fel ca și data și timpul înregistrării. Colectarea acestor date e necesară pentru a înțelege posibilele întrebuințări neadecvate a adresei de e-mail a unei persoane vizate la o dată mai târzie, și de aceea servește scopului de protecție legală a operatorului. Datele personale colectate ca parte din înregistrarea pentru un newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul. În plus, subcriberii la newsletter vor fi informați prin e-mail, atât timp cât acest lucru e necesar pentru serviciul de newsletter. Nu va exista niciun transfer al datelor personale colectate de către serviciul de newsletter către terțe părți. Înregistrările la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul de a stoca date personale, oferite de către persoana vizată pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricând. Există un link în fiecare newsletter pentru revocarea acestui consimțământ. De asemenea, retragerea înscrierii de la newsletter e posibilă oricând direct pe website-ul operatorului, iar persoana vizată poate opta și pentru comunicarea cu operatorul în mod diferit.

Newsletter-ele pot conține așa-numiții pixeli de tracking. Un pixel de tracking este o miniatură grafică încorporată în email-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de log. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de email marketing. În funcție de pixelul de tracking încorporat, societatea poate verifica când și dacă un email a fost deschis de către persoana vizată și care link-uri din email au fost accesate de către persoanele vizate. Datele personale colectate în pixelii de tracking conținuți de newslettere sunt stocate și analizate de către operator pentru a optimiza trimiterea newsletter-ului și pentru a-și adapta mai bine conținutul viitoarelor newslettere la interesele persoanelor vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise unor terțe părți. Persoanele vizate sunt oricând îndreptățite să revoce declarația de consimțământ realizată prin intermediul procedurii de double-opt-in. După revocare, aceste date vor fi șterse permanent de către operator.

6. Contactul direct cu societatea prin website

Utilizatorii site-ului au posibilitatea contării societății prin website. Prin această cale se prelucrează informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, prin includerea numelui, numarului de telefon, unei adrese de e-mail, datelor selectate. Dacă persoana vizată contactează operatorul prin e-mail sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator, sunt stocate pentru scopul procesării și contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date personale către terțe părți.

7. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal al utilizatorilor și vizitatorilor siteului

Datele cu caracter personal al utilizatorilor și vizitatorilor siteului sunt folosite de către societate în următoarele scopuri: pentru a vă prezenta și furniza serviciile noastre, de a vă informa despre activitățile și ofertele noastre, în scopul personalizării serviciilor oferite, pentru oferirea răspunsului la diverse solicitări ale clienților, pentru a recruta angajați și colaboratori, pentru a vă contacta pentru actualizarea datelor colectate și prelucrate, pentru activități de marketing și publicitate prin trimiterea de newsletter, în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Datele personale colectate pentru scopul arătat nu vor fi prelucrate în alte scopuri, decât cu acordul expres al persoanei vizate.

8. Temeiul juridic al prelucrărilor

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază obligațiile legale care incumbă în sarcina societatii, ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet, interesul legitim al societății de a-și promova produsele și/ sau serviciile; incheierea unui contract, consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate, recrutare și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

9. Perioada de stocare a datelor

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal reprezintă perioada de păstrare legală. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atât timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului în care au fost colectate. În cazurile în care nu există o obligație legală de păstrare a datelor personale colectate, acestea vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 3 ani.

În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 3 ani de la ultima corespondență trimisă.

În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 3 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră.

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe calculator, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile nu mai mult de 3 ani.

În cazul în care ne trimiteți CV-ul dumeavoastră pentru o posibilă colaborare, acestea sunt prelucrate în baza consimțământului dvs. și vor fi păstrate pentru o perioadă de până la 3 ani, înafara cazului în care nu ne solicitați ștergerea acestor date mai repede.

Perioada de prelucrare a datelor este limitată și prin opțiunea dumneavoastră privind încetarea prelucrării sau ștergerea datelor dumneavoastră, prin solicitare trimisă la e-mail la adresa de data.protection@dotwhite.com sau prin poștă la adresa: Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 5, jud. Cluj. După momentul la care ne solicitați ștergerea datelor, acestea nu vor fi prelucrate în continuare.

10. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea se obligă să respecte toate principiile de protecție a datelor cu caracter personal, prevăzute de articolul 5 din GDPR, astfel societatea se obligă să se asigure că datele personale sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

11. Folosirea pe site a cookie-urilor

Site-ul folosește în principiu cookie-uri, care sunt necesare pentru funcționarea paginii web. Scopul folosirii acestor informații colectate prin intermediul cookie-urilor este prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului (limba, format, etc.) și de a reține opțiunile utilizatorului la fiecare revenire pe site. Totodată, cookie-urile pot fi utilizate în realizarea de statistici și în scopul afișării conținulului publicitar relevant utilizatorului.

La momentul la care intrați pe site sunteți informați cu privire la utilizarea acestor cookies, care pot colecta și prelucra anumite date persoanle ale dvs, cum ar fi adresa IP, nume, adresa de e-mail etc. Prin intermediul cookie-urilor se poate identifica terminalul utilizatorului, tipul de web-browser folosit, setările browser-ului relevante pentru cookies (gen Do Not Track) și alte informații cum ar fi adresa ip (dacă este cazul), zona și țara din care se face accesarea conținutului, frecvența accesării și altele. Dvs. aveți opțiunea de a vă acorda consimțământul privind folosirea acestor cookies, sau să le refuzați, înafară celor care sunt necesare pentru funcționarea site-ului.

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web şi serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, societatea poate furniza celor care utilizează site-ul servicii mai ușor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea de către vizitatori a site-ului nostru web. Vizitatorul site-ului web care utilizează module cookie, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului.

Persoana vizată poate, în orice timp, să prevină activarea cookie-urilor prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat, poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. În timpul utilizării este posibil să colectăm automat informații cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră (“module cookie”), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră.

Cookie-urile pe care le folosim pe acest website au o durată de viață variabilă, dar aceasta nu depășește 3 ani de zile. Toate cookie-urile sunt de tip "first-party" adică nu sunt transmise altor companii externe.

Acceptarea tuturor cookie-urilor din site-ul nostru crește semnificativ calitatea conținutului văzut de dumneavoastră. Fără aceste cookie-uri, părți din site-ul nostru nu vă vor fi disponibile. Cookie-urile ne permit să memorăm setările și preferințele dumneavoastră.

Din punct de vedere al necesității, cookie-urile se împart în două categorii: Cele esențiale și cele neesențiale.

 • Cele esențiale sunt cookie-uri care asigură buna funcționare a web-site-ului și fără de care site-ul nu poate funcționa corect. Aceste cookie-uri trebuie acceptate pentru a naviga pe site și toate paginile și subdomeniile aferente.
 • Cele neesențiale sunt cookie-uri care ajută mult la funcționarea și optimizarea conținutului site-ului prin prelucrarea și adaptarea la utilizator a informației. Aceste cookie-uri nu sunt absolut necesare functionalității site-ului.

Cookie-urile pot fi clasificate în mai multe feluri în funcție de provenienta lor. De exemplu:

 • Un cookie First party este un cookie generat și folosit doar de website-ul vizitat. De cele mai multe ori, aceste cookie-uri sunt cookie-uri esențiale.

Cookie-urile Third party sunt cookie-uri a căror proveniență este din exteriorul site-ului și a căror informație nu o putem controla. De cele mai multe ori astfel de cookie-uri sunt neesențiale. Un exemplu de cookie-uri third party este cookie-ul Google Analytics. Datele strânse prin intermediul acestor cookie-uri și scopul în care aceste date pot fi folosite nu este controlat de site. Politica de confidențialitate pentru Google Analytics poate fi consultată http://www.consilium.europa.eu/ro/about-site/cookies/

În funcție de durata valabilității, cookie-urile sunt:

 • Cookie-urile de sesiune - cookie-urile care au o valabilitate scurtă, ele expirând în momentul în care închideți web-browserul.
 • Cookie-urile persistente sunt fișiere care rămân memorate pe terminalul dumneavoastră pe o perioadă mai lungă. Ele expiră automat, când ajung la limita termenului de valabilitate, sau la ștergerea manuală.

În funcție de scopul în care se folosesc, cookie-urile sunt:

 • Necesare funcționalității siteului – cookie-uri fără de care nu se poate naviga pe site. Printre altele, ele mențin securitatea și integritatea sesiunii dvs.
 • Pentru memorare de preferințe - cookie-urile prin intermediul cărora se memorează opțiunile dvs. cu privire la limba, regiune, etc. Ele se folosesc si pentru functiile de auto complete, completandu-va de exemplu userul cand reveniti pe pagina.
 • Statistice - cookie-uri care colecteaza date anonime utilizate de obicei in optimizarea site-ului si a continutului.
 • Marketing – cookie-uri care se folosesc pentru a identifica vizitatorii în navigarea lor pe diferite site-uri. Sunt gândite pentru a furniza publicitate relevanța fiecărui utilizator în parte, în funcție de preferințele lui din trecut.

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Acest site foloseste atat cookie-uri de sesiune cat si persistente. Acest site foloseste cookie-uri first party. La accesarea site-ului nostru este posibil sa intrati in contact cu diverse cookie-uri in functie de setarile din browser-ul dumneavoastra.

Tabelul de mai jos afișeaza cookie-urile, tag-urile și alte dispozitive similare utilizate de acest site web, împreună cu informații despre scopul și durata fiecăruia dintre ele.

Cookie Nume Scop Tip Exprirare Detalii
Google Analytics _ga Used to distinguish users. Persistent 2 years Here
Google Analytics _gid Used to distinguish users. Persistent 24 hours Here
Google Analytics _gat Used to throttle request rate. Persistent 1 minute Here
Klaro klaro Used to control cookie settings. Persistent 2 years -

Acest tabel de informații poate fi actualizat, pe masură ce serviciile oferite pe acest site web se vor schimba. Cu toate acestea, tabelul de informații poate să nu includă temporar un cookie, un tag sau un alt dispozitiv similar, ca urmare a actualizării.

Aveți la dispoziție mai multe metode de opt-out, printre care:

 • Puteți modifica setarile din web-browser-ul dvs care tin de administrarea cookie-urilor, astfel limitand folosirea viitoarelor cookie-uri pe fiecare site in parte.
 • Puteți sterge toate cookie-urile stocate de web-browser-ul dvs.
 • Puteți sterge selective cookie-urile stocate de web-browser-ul dvs.
 • Puteți instala un plug-in pentru cookie management in browser-ul dvs. (in functie de browser, exista mai multe optiuni disponibile)

De asemenea, puteți opta pentru dezabonarea totală de la tracking third party făcut de google prin Google Analytics. Mai multe detalii puteți consulta aici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Acest website utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează "cookie-uri", care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul de utilizare a paginilor. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea site-ului vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. Prin utilizarea anonimatului IP, Google va trunchia adresa IP pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru alte părți la Acordul privind Spațiul Economic European înainte de transmiterea către și stocarea în SUA. Numai în cazuri excepționale, adresa IP complete poate fi trimisă și scurtată de către serverele Google din SUA.

În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului, pentru a compila rapoarte privind activitățile site-ului web pentru operatorii site-ului, precum și de a oferi servicii suplimentare pentru operatorul acestui site în legătură cu utilizarea site-ului și a internetului. În acest scop, Google utilizează pseudonime. Adresa IP trimisă de către browser-ul dvs. prin intermediul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de Google.

Analiza web reprezintă colectarea, colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web din care a venit o persoană (așa-numitul „referrer”), care sub-pagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o sub-pagină. Analizele Web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet. Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite. Pentru analiza web prin Google Analytics, controlerul folosește aplicația "_gat. _anonymizeIp". Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimă atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European. Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe site-urile noastre și să furnizeze alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi. Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Cu setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea, ulterior, decontări, comisioane. Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizată de persoana vizată, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți. Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web folosit și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate.

12. Drepturile utilizatorilor site-ului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizatorilor site-ului le sunt garantate toate drepturile prevăzute de Regulamentul European privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și legislația națională, acestea fiind dreptul la transparență și informare, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul la rectificarea și ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Orice persoană care accesează website-ul www.dotwhite.com și care oferă date și informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile aici sau prin orice altă cale își manifestă consimțământul ca datele sale personale să fie folosite de către societatea în scopul pentru care au fost oferite aceste date. În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit.

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, respective aveți dreptul de a obține din partea companiei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective ca să cunoașteți care sunt datele personale prelucrate și condițiile prelucrării acestor date.

Totodată, aveți dreptul de a obține din partea societății, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea sau actualizarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau inexacte, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor denumit și dreptul de a fi uitat, presupune faptul că în orice moment puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră.

Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor presupune că aveți dreptul de a obține din partea companie restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile companiei legitime prevalează asupra drepturilor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor presupune că aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră.

Totodată aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că societatea v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Orice persoană vizată poate solicita exercitarea acestor drepturi în orice moment printr-un mesaj scris la adresa de e-mail: data.protection@dotwhite.com sau printr-o scrisoare expediată la sediul societății noastre Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 5, jud. Cluj, la care veți primi un răspuns în cel mult 30 de zile.

La încetarea prelucrării și ștergerea datelor vi se va remite în 30 de zile o confirmare de încetare a prelucrării și de ștergere a datelor prelucrate.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați societății noastre prin e-mail: data.protection@dotwhite.com sau printr-o scrisoare expediată la sediul societății noastre Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 5, jud. Cluj.

13. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, societatea poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama societatii ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

14. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu se transferă către ţări terţe sau organizaţii internaţionale.

15. Informații despre măsurile de securitate a prelucrării datelor

Societatea va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Societatea a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii societății, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama societății sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile legale și a politicii privind prelucrarea datelor cu character personal.

În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, societatea va notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate şi, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, societatea informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.

Termenii și Condițiile, precum și Politica de Confidențialitate și Protecția datelor cu caracter personal pot fi actualizate și modificate în funcție de reglementările legale în domeniu sau de politicile societății.

 

Acest document a fost actualizat la data de 03.01.2022
Data publicarii: 04.06.2020.